Peradaban Islam di Mekkah
PeradabanIslam

Tiada impian spiritual yang lebih indah bagi seorang Muslim dibandingkan hadir bersimpuh di depan ka’bah al-Musyarrafah. Makkah merupakan Kota paling suci dalam Islam yang terletak di lembah sempit, dikelilingi gunung-gunung dengan Ka’bah sebagai pusatnya. Sejarah peradabannya bermula dari hijrahnya Siti Hajar istri nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Setelah itu hadir suku Jurhum, Khuza’ah, Fihr, dan keturunannya Quraishy. Volume ini membahas letak geografis Makkah, Iklimnya, kabilah-kabilahnya, serba-serbi masjidil Haram dari mulai Ka’bah al-Musyarrafah, pengadaan Kiswah yang didatangkan dari Kairo hingga pabrik Kiswah di Makkah, pencurian hajar aswad, pancoran emas, Maqam Ibrahim, Shafa, Marwa, dan pintu pintu Masjid al-Haram dari zaman ke zaman.