Peradaban Islam di Yerusalem
PeradabanIslam

Yerusalem merupakan berkumpulnya tempat suci tiga agama besar Islam, Kristen dan Yahudi. Bagi Muslim Yerusalem adalah Kiblat Pertama (Qiblat al-Ula’) disana berdiri Masjid al Aqsha; tempat singgah Isra’ dan permulaan Mi’raj Nabi Muhammad SAW. Bagi Ummat Kristen disinilah Jesus kristus di Salib, dimandikan dan dibangkitkan. Warga Yahudi juga meyakini disini tempat Musa, Daud dan Sulaiman mengajarkan agamanya dan membangun kejayaannya. Tidak heran jika tarik menarik kepentingan terus terjadi sejak zaman Kan’an, Jebusite, Judeah, Assyrian, Hasmonean, Roma, Byzantine, Sasanid, Umayyah, Abbasiyyah, era Crusader, Ayyubi, Mamluk, Ottoman, British protectorate, pendudukan Israel dan upaya kemerdekaan pemerintahan Palestina. Disini lahir para cendekiawan dunia seperti ahli geografi al-Muqaddasi dan tempat Imam al-Ghazali menulis kitab Ihya ‘Ulumuddin.