Peradaban Islam di Damaskus
PeradabanIslam

Damaskus merupakan Ibukota masa kekhalifahan Bani Umayyah yang dibentuk oleh Muawiyah bin Abu Sofyan hingga dinasti ini jatuh. Setelah kemunculan Dinasti Abbasiyyah, Damaskus menjadi salah satu wilayah kekuasaan Bani Abbas. Pamornya kalah oleh ibu kota Baghdad. Damaskus mencapai puncak kejayaannya kembali pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Damaskus terkenal sebagai kota perdagangan, kota seni, pusat kesehatan dengan banyaknya rumah sakit dan kota pelajar dengan sistem madrasah yang merupakan cikal bakal Universitas, jumlahnya pada masa Salahuddin Al-Ayyubi mencapai 20 buah. Di Damaskus lahir pula tokoh-tokoh sarjana Islam kelas dunia seperti Syekhul Islam Ibn Taymiah, Ibn `Asakir, Abu Syamah, Ibn Katsir, Ibn Malik, Ibn Syathir , Ibnu Baythar,Hafiz Abdul Aziz At-Timiy, Hafiz Abu Zar`ah dan Ibnu Nafis.