Peradaban Islam di Andalusia
PeradabanIslam

Islam masuk ke dataran Iberia Spanyol dan Portugal sejak tahun 710 dan membangun peradaban hinggga 1492. Dibawah kekhilafahan Islam muncul kota-kota besar yang memimpin peradaban dunia seperi Cordova, Granada, Toledo, Seville, Malaga, Murcia dan kota-kota indah lainnya. Selama masa keemasannya peradaban Islam tumbuh dan membahana dalam berbagai bidang seperti Sastra dengan tokohnya Ibn Hazm (994-1064), Ibn Abdi Rabbihi (860-940), Astronomi dengan sarjananya Ahmad Ibn Nasr, Az-Zarqali (1029-1087), Filsafat dengan ulamanya Ibn Rusyd, At-Turtusi, Ibn Bajah, Ibn Tufail, ilmu Kimia dan kedokteran yang sangat berhutang budi kepada Ibn Sina, al-Razi, Ibn al Baitar, Abbas Ibn Firnas, Jabir Ibn Hayyan, ilmu Botani yang teorinya banyak dikembangkan oleh at-Tighnari, al-Gharnati, Ahmad Ibn Hajjaj, dan al-Isybily serta disiplin-displin lain dengan ratusan tokohnya.